Grundet et meget stort antal henvendelser  er der beklageligvis ikke ikke tid  til afklaring og behandling af ADHD / ADD  før medio september.

Tidsbestilling på tlf 5213 1234  mandag fra 9 til 10


Er du tilknyttet klinikken som patient eller er pårørende er der  telefontid onsdage 9 - 10 og  10:15  - 11  på 5213 1234


Recepter: Via  sundhed.dk / medicinkortet

eller på mail:  kontakt@psykiatri4760.net

Obs - tjek først om der er flere udleveringer på recepten


Ved akutte situationer kan sendes sms til 24784849

Fra 19 til 29 marts via WhatsApp til: 254 708 344 885


I  øvrigt henvises til de psykiatriske skadestuer.


Vores tilbud omfatter afklarende samtaler, medicin og recoveryforløb ud fra en  psykoedukativ indfaldsvinkel. Den terapeutiske tilgang hviler på kombinationen af kognitiv- og humanistisk- psykologi. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og  tilstræber individuel behandling. I praksis betyder det f.eks. at der er aften- og weekend- tider via video

Pårørende er velkomne til at deltage.


Første samtale kan være med psykiatrisk sygeplejerske. Sammen med dig laver vi en stamjournal med fokus på aktuelle problemer, men også om der er noget i fortiden, du tænker er af betydning. Endvidere belyses sociale forhold, eventuelle fysiske sygdomme og aktuel medicin.
Alle oplysninger ligger i et topsikret system. Vi udveksler oplysninger med jobcentrene, når de har fået dit samtykke. Anden udveksling af oplysninger forudsætter samtykke i den givne situation


I klinikken kan du møde:

Psykiater Gustav Halberg, uddannet på Rigshospitalet og psykoterapeutisk afdeling Stolpegård. Siden 1995 tilknyttet Oringe og tilhørende ambulatorier .

Specialsygeplejerske i psykiatri, Louise Neubert 

Har 31 års erfaring indenfor psykiatri.

Sygeplejerske Lasse Bisberg, bl.a med erfaring som afdelingsleder på psykiatrisk afdeling. Har særlig interesse for ADHD / ADD og seniorlivet. 

Statusanmodninger sendes elektronisk til:

Speciallæge Gustav Halberg

Algade 12

4760 Vordingborg