Psykiatrihusene Maribo & Vordingborg

Psykiatrisk speciallægepraksis under sygesikringen

Suhrsgade 4 D , Maribo

Algade 12 B, Vordingborg

Vi er et lille team erfarne behandlere af psykiske lidelser, herunder ADHD, belastnings- og stress- tilstande.

Vores tibud omfatter afklarende samtaler, medicinsk behandling, recoveryforløb og i mindre omfang individuelle samtaleforløb. Vores terapeutiske tilgang bygger på en kombination af kognitiv- og humanistisk  -psykologi. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og  tilstræber individuel behandling. I praksis betyder det f.eks. at vi har aften og weekendtider. 

Pårørende er altid velkomne til at deltage.

Tidsbestilling:   tid@psykiatri4760.net   (sikker mail)

Andre forespørgsler:       kontakt@psykiatri4760.net

- eller ring / sms på tlf 5213 1234.  Tlf. tid dgl 8 - 9. Her sendes også sms om aflysning..

Første samtale er som oftest med psykiatrisk sygeplejerske.  Sammen med dig laver vi en stamjournal, hvori bl.a.  står beskrevet sociale forhold, herunder familie, eventuelle fysiske sygdomme og om der er noget i fortiden, du tænker er af aktuel betydning.  Alle oplysninger ligger i et topsikret system.

Vi udveksler oplysninger med jobcentrene, når de har fået dit samtykke.  Anden udveksling af oplysninger forudsætter samtykke i den givne situation.

I klinikken kan du møde:

Psykiater Gustav Halberg, uddannet på Rigshospitalet og Stolpegård Siden 1995 tilknyttet Oringe og tilhørende ambulatorier .

Psykiater Rado Borisov  PhD , har bl.a. forsket i agressivitet og angst. 

Specialsygeplejerske i psykiatri, Louise Neubert fra Neubertcare.dk.

Har 21 års erfaring indenfor psykiatri. Arbejder med recovery i grupper og individuelle forløb.  Tilbyder supervision og undervisning ud af huset.

Psykiatrisk sygeplejerske Henriette Halberg, Har baggrund som lungemedicinsk sygeplejerske, men har siden 2006 arbejdet på det psykiatriske hospital i Vordingborg (tidligere Oringe) 

Af og til kan du også møde Anton, som er over pensionsalderen, men stadig aktiv terapihund.