Vi er et lille team erfarne behandlerer af psykiske lidelser, primært angst og depression, men også ADHD, belastnings- og stress- tilstande.

Vores tibud omfatter afklarende samtaler, medicin og recoveryforløb ud fra en  psykoedukativ indfaldsvinkel.

Den terapeutiske tilgang hviler på kombinationen af kognitiv- og humanistisk  -psykologi. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og  tilstræber individuel behandling. I praksis betyder det f.eks. at der er aften- og weekend- tider. 

Pårørende er velkomne til at deltage.

Tidsbestilling:   tid@psykiatri4760.net   (sikker mail)

Andre forespørgsler:       kontakt@psykiatri4760.net

- eller ring / sms på tlf 5213 1234.  Tlf. tid dgl 8 - 9. Her sendes også sms om aflysning..

Første samtale er som oftest med psykiatrisk sygeplejerske.  Sammen med dig laver vi en stamjournal, hvori bl.a.  står beskrevet sociale forhold, herunder familie, eventuelle fysiske sygdomme og om der er noget i fortiden, du tænker er af aktuel betydning.  Alle oplysninger ligger i et topsikret system.

Vi udveksler oplysninger med jobcentrene, når de har fået dit samtykke.  Anden udveksling af oplysninger forudsætter samtykke i den givne situation.

I klinikken kan du møde:

Psykiater Gustav Halberg, uddannet på Rigshospitalet og Stolpegård. Siden 1995 tilknyttet Oringe og tilhørende ambulatorier .

Psykiater PhD. Anne Bille, har 24 års erfaring i ambulant psykiatrisk arbejde.

Specialsygeplejerske i psykiatri, Louise Neubert fra Neubertcare.dk.

Har 21 års erfaring indenfor psykiatri. Recoveryhold og individuelle forløb.  Tilbyder supervision og undervisning ud af huset.

Specialsygeplejerske i psykiatri Gitte Lykke, udviklingssygeplejersk bl.a. med erfaring indenfor ungeområdet. Recoveryhold og individuelle samtaler.  

Sygeplejerske Lasse Bisberg, bl.a med erfaring som afdelingsleder på åben psykiatrisk afdeling. Har særlig interesse for ADHD / ADD og seniorlivet. 

Af og til kan du også møde Dusty, som er i lære som terapihund.